Oscarskyrkans organist
E-post:
tel a:
tel b:
tel mob:
    Erik Boström , född 1947, studerade musik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och orgelspel för prof. Alf Linder. 1975 fick han sitt orgelsolist diplom. Därefter studerade han orgelspel för Marie-Claire Alain i Paris och deltog i undervisning för Olivier Messiaen.
    Erik Boström har en vid repertoar som även inkluderar musik från vår egen tid, och han har genomfört ett flertal uruppföranden. Han har givit orgelkonserter i Sverige och andra länder och han har deltagit i flera internationella orgel-festivaler. Han har gjord ett flertal inspelningar (t ex Olivier Messiaen's samtliga orgelverk för Proprius) och många radioinspelningar för svensk och tysk radio.
    Erik Boström är organist i Oscarskyrkan i Stockholm sedan 1984. Han är också lärare i orgelspel vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 1977 blev han invald som medlem i Kungliga Musikakademien.

Senast uppdaterad 2002-11-16

Peter Söderlund <peter.soderlund@flygt.com>