FÖLET

 

TYP: FLERBOSTADSHUS

BESTÄLLARE: URBAN PROPERTIES

STORLEK: 720 m²

PLATS: BROMMA

STATUS: TIDIG SKISS/BYGGLOV

TEAM: OKK+