HAGASTADEN

 

TYP: KONTORSHUS OCH BRO

BESTÄLLARE: NIAM

STORLEK: 25 000 m²

PLATS: STOCKHOLM

STATUS: SKISS

TEAM: 

OKK+CHRISTIN SVENSSON+ZENGUN