IDROTTSPARKEN

 

TYP: IDROTTSPARK

BESTÄLLARE: KDF, KUNGLIGA DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

STORLEK: 520 000 m²

PLATS: STOCKHOLM

STATUS: UTREDNING/SKISS

TEAM: OKK+