KAROLINA KEYZER  karolina@okk.nu 070 666 63 14

KAROLINA KEYZER

karolina@okk.nu
070 666 63 14

EUGENIA BEVZ  eugenia.bevz@okk.nu 073 068 43 35

EUGENIA BEVZ

eugenia.bevz@okk.nu
073 068 43 35

LINDA-SOFI BÄCKSTEDT  linda-sofi.backstedt@okk.nu 073 762 12 76

LINDA-SOFI BÄCKSTEDT

linda-sofi.backstedt@okk.nu
073 762 12 76

LARS KOCKUM  lars.kockum@okk.nu 070 509 01 06

LARS KOCKUM

lars.kockum@okk.nu
070 509 01 06

HUGO LOSMAN NÄDELE  hugo.losman@okk.nu 076 308 72 71

HUGO LOSMAN NÄDELE

hugo.losman@okk.nu
076 308 72 71

LOVISA SWÄRD  lovisa.sward@okk.nu

LOVISA SWÄRD

lovisa.sward@okk.nu

EMMA LINDEGÅRD (föräldraledig) emma.lindegard@okk.nu 073 919 43 13

EMMA LINDEGÅRD
(föräldraledig)
emma.lindegard@okk.nu
073 919 43 13

PILUTAQ LARSEN STRÖM  pilutaq.larsen@okk.nu 073 020 59 35

PILUTAQ LARSEN STRÖM

pilutaq.larsen@okk.nu
073 020 59 35

LUCAS VIDAL MOMPARLER  lucas.vidal@okk.nu 073 020 36 88

LUCAS VIDAL MOMPARLER

lucas.vidal@okk.nu
073 020 36 88

AURA SANJUANELLO  aura.sanjuanello@okk.nu

AURA SANJUANELLO

aura.sanjuanello@okk.nu

JAKOB LUTTINGER  jakob.luttinger@okk.nu 073 567 56 47

JAKOB LUTTINGER

jakob.luttinger@okk.nu
073 567 56 47

ELIN ROSENBERG  elin.rosenberg@okk.nu

ELIN ROSENBERG

elin.rosenberg@okk.nu

KARIN DANIELSSON  karin.danielsson@okk.nu 076 205 08 68

KARIN DANIELSSON

karin.danielsson@okk.nu
076 205 08 68

 
 
 
 

Vill du jobba här? Skicka ditt CV till hej@okk.nu

Intresserad av att hyra någon av våra lokaler? Skicka en förfrågan till karin.danielsson@okk.nu