KAROLINA KEYZER

karolina@okk.nu | 070 666 63 14  

 

LARS KOCKUM

lars.kockum@okk.nu | 070 509 01 06

EMMA LINDEGÅRD

emma.lindegard@okk.nu | 073 919 43 13

 

AURA SANJUANELLO

aura.sanjuanello@okk.nu

FILIP MESKO

filip.mesko@okk.nu | 073 517 36 30

FREDRIK ZACHRISSON

fredrik.zachrisson@okk.nu | 076 038 73 74

EUGENIA BEVZ

eugenia.bevz@okk.nu | 073 068 43 35

 

HUGO LOSMAN NÄDELE

hugo.losman@okk.nu | 076 308 72 71

JAKOB LUTTINGER

jakob.luttinger@okk.nu | 073 567 56 47

KARIN DANIELSSON

karin.danielsson@okk.nu | 076 205 08 68

LINDA-SOFI BÄCKSTEDT

linda-sofi.backstedt@okk.nu | 073 762 12 76

LINNÉA OLMARKEN

linnea.olmarken@okk.nu | 073 901 53 25

 

LUCAS VIDAL MOMPARLER

lucas.vidal@okk.nu | 073 020 36 88

 

PILUTAQ LARSEN STRÖM

pilutaq.larsen@okk.nu | 073 020 59 35  

LOVISA SWÄRD

lovisa.sward@okk.nu

 

JOBBA HÄR?

Maila CV och portfölj till hej@okk.nu

 

HALLVÄGEN 21 | 121 62 STOCKHOLM