NY PROFESSUR PÅ KTH

 

TYP: NYTT ÄMNE PÅ KTH, TILLÄMPAD STADSBYGGNAD, MEDVERKAN KRING TILLSÄTTANDE AV PROFESSUR HT18.

FORMAT: INTERVJU

PLATS: ARKITEKTEN.SE

STATUS: TJÄNSTEN ÄR TILLSATT

 

OKK+48.jpg