KVARNBERGSTERRASSEN

 

TYP: FLERBOSTADSHUS+VÅRDBOENDE

BESTÄLLARE: MAGNOLIA

STORLEK: 14 000 m²

PLATS: GUSTAVSBERG, VÄRMDÖ

STATUS: TÄVLINGSFÖRSLAG

TEAM: OKK+