SKÄRHOLMEN

 

TYP: FLERBOSTADSHUS & GRUPPBOENDE

BESTÄLLARE: MAGNOLIA

STORLEK: 7 200 m²

PLATS: SKÄRHOLMSDALEN

STATUS: MARKANVISNING/DETALJPLAN

TEAM: OKK+