NYA MÖBLER TILL SKOGSKYRKOGÅRDEN

 

TYP:

INNOVATIONSPARTNERSKAP, PROJEKTLEDARE I BEDÖMNINGSGRUPPEN

BESTÄLLARE: 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

STOCKHOLMS STAD

 

SAMARBETSPARTNER: 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 

STOCKHOLMS STAD 

ARKDES 

SVERIGES ARKITEKTER

 

STATUS:

ANSÖKAN STÄNGD, URVAL PÅGÅR

 

RITNING: GUNNAR ASPLUND

FOTO: MIKAEL OLSSON