TALLBACKEN

 

TYP: BOSTÄDER

BESTÄLLARE: MAGNOLIA

STORLEK: 67 000 m² 

PLATS: UPPLANDS VÄSBY

STATUS: MARKANVISNINGSSKISS

TEAM: OKK+CARMEN IZQUIERDO