TRE SMÅ GRISAR

 

TYP: BOSTÄDER

BESTÄLLARE: AROS BOSTAD

STORLEK: 112 LGH

PLATS: SLAKTHUSOMRÅDET, STOCKHOLM

STATUS: JÄMFÖRELSEFÖRFARANDE, FÖRSLAG